Wearable Art : Touchstone Pendants

SOLD - leaf : gold / silver / platinum                                     

SOLD - leaf : gold / silver / platinum                                     

SOLD - leaf : platinum / silver                                             

Available soon - leaf : gold / platinum / silver                    

SOLD - leaf : silver / palladium                                             

SOLD - leaf : palladium / gold                                             

SOLD - leaf : gold / silver / palladium                                   

SOLD - leaf : gold / platinum / silver                                     

SOLD - post : sterling silver / leaf : gold / palladium